wyrazistość

wyrazistość
Z całą wyrazistością «bardzo wyraźnie, dokładnie, jasno, namacalnie»: I nagle Jack, patrząc w spokojną twarz stryja, zdał sobie z całą wyrazistością sprawę, że ten człowiek jest niezachwianie przekonany co do nieuchronności nadciągającej katastrofy. T. Kostecki, Dom. Należy z całą wyrazistością podkreślić zasadność zgłoszenia przez delegację polską na 27 sesji Konferencji Generalnej UNESCO (...) gotowości utworzenia Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej w Warszawie. S mowa 1991.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • wyrazistość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. wyrazistośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. wyrazisty w zn. 1.: Wyrazistość słów, gestu, aluzji.; w zn. 2.: Wyrazistość kształtów, sylwetki. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrazistość — ż V, DCMs. wyrazistośćści, blm 1. «siła wyrazu, sugestywność, ekspresywność» Wyrazistość czyjegoś gestu, czyjejś wypowiedzi. Wyrazistość aluzji, metafory. 2. «odznaczanie się wyraźnymi, łatwo zauważalnymi cechami» Wyrazistość budowy słowotwórczej …   Słownik języka polskiego

  • plastyczność — ż V, DCMs. plastycznośćści, blm 1. «w rzeźbie, malarstwie, w fotografii: wyrazistość konturów, kształtów; wypukłość, bryłowatość» 2. «obrazowość, wyrazistość, barwność w przedstawianiu, opisywaniu, wyobrażaniu sobie postaci, zdarzeń, sytuacji»… …   Słownik języka polskiego

  • mętnieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIIa, mętniećeję, mętniećeje, mętniećniał, mętniećnieli {{/stl 8}}– zmętnieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tracić przezroczystość, stawać się mętnym :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • plastyczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. plastycznośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyrazistość, wyraźne zarysowanie kształtów, konturów; wypukłość, bryłowatość form (w malarstwie, rzeźbie itp.) : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНАЯ — способность архитектурной формы оказывать на зрителя эстетическое воздействие (Болгарский язык; Български) архитектурна изразителност (Чешский язык; Čeština) architektonický výraz (Немецкий язык; Deutsch) architektonische Ausdruckskraft… …   Строительный словарь

  • cały — 1. Cała para (poszła, idzie) w gwizdek «cały wysiłek włożono w przygotowania lub reklamowanie czegoś, a nie wystarczyło go już na realizację»: Miejmy nadzieję, że cała para nie poszła w gwizdek i starczy jej tej pary na główną imprezę. Roz tel… …   Słownik frazeologiczny

  • blaknąć — ndk Vc, blaknąćnie, blakł (blaknąćnął), blakła «tracić intensywność barwy, tracić blask; płowieć» Kolorowe firanki blakną od słońca. Litery blakną pod wpływem światła. przen. «tracić wyrazistość, stawać się nieważnym, nieistotnym» Blakną z czasem …   Słownik języka polskiego

  • blednąć — ndk Vc, blednąćnę, blednąćniesz, blednąćnij, bladł (blednąćnął), bladła (bledła), bledli 1. «stawać się bladym lub bledszym niż poprzednio, tracić rumieńce, naturalną barwę twarzy» Blednąć ze strachu, ze złości. Bladł i czerwieniał na przemian. 2 …   Słownik języka polskiego

  • dobitność — ż V, DCMs. dobitnośćści, blm «wyrazistość, dosadność, dokładność» Dobitność wyrażeń …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”